Hur är det att jobba som assistent?

En personlig assistents viktigaste uppgift är att ge den person som behöver assistans, (som kallas brukare) förutsättningar att få en hög livskvalitet.

Man skall kompensera brukarens funktionshinder, vilket kan handla om att hjälpa till att laga mat, handla, äta, klä på sig och klä av sig, hjälp med personlig hygien och att ta sig till olika aktiviteter. 

Som personlig assistent har man de arbetstider som man kommer överens om med brukaren. Ofta har brukare assistans hela eller stora delar av dygnet, vilket ger goda möjligheter att jobba på de arbetstider som bäst passar dig.

Man arbetar oftast efter ett fast schema, men det finns också möjlighet att man på kort varsel kan täcka upp för ordinarie assistents frånvaro, t ex
vid sjukdom.

Arbetsgivare som är anslutna till assistentpoolen har introduktionsutbildning eller handledning för den som börjar jobba som assistent. Du får alltså en god introduktion i ditt jobb.

Arbete som personlig assistent innebär att man inte skall sätta sig själv i första rummet. Brukaren är det viktiga, och att jobba som assistent är ofta ett heltidsjobb som oftast inte kan kombineras med annan sysselsättning som extraarbete eller studier. 

Dock finns det givetvis deltidsarbeten som kan kombineras med annan sysselsättning. Se noga efter information om arbetstider i annonser.

assistentpoolen.se | Mirrorgate AB, Surbrunnsgatan 6, 411 19 Göteborg | info@assistentpoolen.se